Solceller för lantbruk

Som kund hos Yokk Solar drar du nytta av vår decennielånga erfarenhet i branschen. Vi kan med gott samvete säga att vi har beprövade och säkra lösningar för alla relevanta varianter av nätanslutna solcellsanläggningar.

Våra starka inköpskanaler och djupa kunnande inom optimering av solcellsanläggningen för våra kunders behov och förutsättningar gör att du som kund kan vara trygg med att få göra en konkurrenskraftig investering. Vi är medlem i Svensk Solenergi.

Referensobjekt

Olika typer av solcellsanläggningar

Takbaserade

Vi installerar solcellsanläggningar hos företag, fastighetsbolag, bostadsrättföreningar och lantbruk. Olika tak kräver olika infästningar, utifrån dina behov och takets förutsättningar skräddarsyr vi en lösning åt dig!

Vi har särskild förståelse för behovet av att behålla ett ostört tätskikt och att uppnå jämn lastfördelning. För papptak är ScanRack vårt patentsökta monteringssystem som kan nyttja fastighetens fulla potential.

Markbaserade

Markarealer som inte går att nyttja till vanligt jordbruk såsom betesmark eller bergsluttning, passar utmärkt till markbundna solcellssystem. Om markarealen ändå passar för jordbruk kan den trots allt vara mer lönsam som solenergipark – eller med en kombination av jordbruk och solenergipark.

Vi erbjuder olika förankringssystem med aluminium, stål eller träställningar.

Vi har dessutom utvecklat ett eget monteringssystem som kallas WoodRack. Ett snabbt, enkelt och stabilt montage som består av impregnerat virke på låga stativ som ger lägre vindlaster och möjlighet till att utnyttja marken mer effektivt och flexibelt.